Bijles

Waarom bijles?

Als een leerling moeite heeft met 1 of 2 vakken, is het vaak een goed idee om hier wat extra tijd aan te besteden. Vaak is het echter zo, dat als leerlingen dit zelfstandig doen, ze tegen dingen aanlopen. Ook kan het gebeuren dat een leerling iets niet begrijpt. Als deze problemen zich voordoen, kan het nemen van bijles een goede oplossing zijn.

Onze methode

Schoolhulp Enschede kiest ervoor om bijles aan huis te geven. Zo kan een leerling in een vertrouwde omgeving werken. Dit heeft meestal een positief effect op de resultaten. Als om wat voor reden dan ook de bijles niet thuis plaats kan vinden, is het (in overleg) mogelijk om de bijles op een andere locatie te laten plaatsvinden.

Een belangrijk onderdeel van onze bijles is om het niveau te bepalen van elke leerling. Wij maken voor iedere bijles-leerling daarom een passende toets om dit goed vast te kunnen stellen. Daarnaast beginnen we altijd met een gratis kennismakingsgesprek alvorens te starten met de bijlessen. Hier worden de problemen besproken die worden ondervonden bij het leren. Daarna wordt in overleg besloten wat de knelpunten zijn en hoe we die kunnen verhelpen. Zo geven we leerlingen de kans om hun schooljaar goed aan te kunnen en af te kunnen sluiten.

De bijles van Schoolhulp Enschede is altijd 1 op 1. We houden gewoon de stof uit het boek aan. Hier zullen leerlingen immers ook op getoetst worden op school.

Wij geven bijles aan huis in Enschede voor de volgende vakken:

-Nederlands

-Engels

-Wiskunde

-Natuurkunde

-Scheikunde

-Economie

-M&o

Prijzen

Bijles kost €20,- per uur. Dit is het tarief bij 1 uur bijles per week. Bij twee uur bijles per week, rekenen we €17,50 per uur. Mocht het nu zo zijn dat uw kind 3 uur per week of meer aan bijles nodig blijkt te hebben, is ons tarief €15,- per uur.

Anders dan bij andere bijles-organisaties is bij ons een uur ook echt 60 minuten.

Heeft u nog verdere vragen, kunt u ons bereiken via het onderstaande email-adres:

info@schoolhulp-enschede.nl